Υποδομές εξυπηρέτησης

! Εδώ αναφέρονται χρήσιμα τηλέφωνα και ηλεκτρονικές διευθύνσεις μόνο για τις περιοχές που σχετίζονται άμεσα με το Δίκτυο Πεζοπορικών Διαδρομών του Πάρνωνα ή με τις διαδρομές πρόσβασης προς αυτές .

 

Υποδομές ( διαμονή - φαγητό - καφέ )

 

- ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΑΠΝΩΝ
- ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΟΥΝΤΟΣ
- ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΥΩΝ

 

  

Συγκοινωνίες :
Ράδιο Ταξί Σπάρτης  : 2731024100, 2731026100,2731025300
ΚΤΕΛ Νομού Λακωνίας : 2731026441

Πολιτιστικά / Τουριστικά :
Αρχαιολογικό Μουσείο Σπάρτης : 2731028575
Μουσείο Ελιάς & Ελληνικού Λαδιού : 2731089315


---
Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λακωνίας : 2731089620
Γενικό Νοσοκομείο Σπάρτης : 27310-28671
Τμήμα Τροχαίας Σπάρτης :  2731089620