Υπαίθριος Ζωή

Το 1922 ιδρύθηκε στην Αθήνα ο Σύνδεσμος Εκδρομών η «ΥΠΑΙΘΡΙΟΣ ΖΩΗ», σωματείο εκδρομικό και φυσιολατρικό. O Σύνδεσμος εκδρομών η «ΥΠΑΙΘΡΙΟΣ ΖΩΗ» -Τμήμα Σπάρτης ιδρύθηκε την 29η Φεβρουαρίου 1936, με σκοπό «…τη διάδοση του εκδρομικού πνεύματος, την αγάπη για τη φύση και ειδικότερα για την ελληνική ύπαιθρο, τη γνωριμία των κατοίκων της τη μελέτη, προστασία και τη γνώση των αρχαιολογικών θησαυρών της χώρας, της λαογραφίας, των εθίμων και των φυσικών καλλονών, τη προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, την ανάπτυξη πνεύματος ανθρωπίνων σχέσεων μεταξύ των μελών, την ενίσχυση των σωματικών και ψυχικών δυνάμεων αυτών, τη διάδοση της ορειβασίας, την πραγματοποίηση μορφωτικών προγραμμάτων και ομιλιών με προσπάθεια τόνωσης του εθνικού φρονήματος μέσα στα πλαίσια των παραδόσεων της φυλής και του πολιτισμού της..».

Βασικό μέλημα του νεοσύστατου Τμήματος ήταν η ανέγερση ορεινού καταφυγίου στον Ταΰγετο. Για την υλοποίηση του στόχου αυτού η Ορειβατική Επιτροπή εργάστηκε μεθοδικά και επίμονα για την συγκέντρωση του απαιτούμενου χρηματικού ποσού. Για τον σκοπό αυτό πραγματοποιήθηκε, με ιδιαίτερη καλλιτεχνική και οικονομική επιτυχία στη Σπάρτη, στις 18 Οκτωβρίου 1936, συναυλία υπό την διεύθυνση του μαέστρου Δημήτρη Μητρόπουλου. Το καταφύγιο κτίστηκε στη θέση Βαρβάρα, σε υψόμετρο 1650 μέτρων, και τη διαχείρισή του ανέλαβε ο ιδρυθείς την 6η Μαΐου 1937,από ορειβάτες- μέλη της «Υπαιθρίου Ζωής», «Ελληνικός Ορειβατικός Σύνδεσμος»- Τμήμα Σπάρτης. Το Τμήμα Σπάρτης της «Υπαιθρίου Ζωής» συνέχισε αδιάλειπτα τη λειτουργία του έως το 1999 με την ίδια νομική μορφή, οπότε και λόγω διάλυσης του ομοσπονδιακού Συνδέσμου Εκδρομών «ΥΠΑΙΘΡΙΟΣ ΖΩΗ», στη Γενική Συνέλευση της 25ης Ιανουαρίου 1999 αποφασίστηκε η ίδρυση αυτόνομου συλλόγου, με την επωνυμία «ΥΠΑΙΘΡΙΟΣ ΖΩΗ ΣΠΑΡΤΗΣ».

Ο σύλλογος λειτουργεί μέχρι και σήμερα σύμφωνα με τους σκοπούς του καταστατικού του, πραγματοποιώντας εκδρομικές, ορειβατικές και φυσιολατρικές εκδηλώσεις.