Τσίντζινα - Αγιάννης

Αφετηρία Τσίντζινα
Κατάληξη Αγιάννης
Μήκος 1,6 χλμ
Ώρες πορείας 40λ
Υψομετρική διαφορά 220 μ (1000 – 1220)
Η διαδρομή κινείται πάνω σε:    δασικό δρόμο / μονοπάτι
H διαδρομή διέρχεται από:       ασκεπές πεδίο / δάσος

Εμφανίστε την διαδρομή μέσω του Google Earth

Νεός χάρτης
1:50 000
Έτος έκδοσης: 2009
Συγγραφέας: Π. Ματσούκα