Τσίντζινα - Κονιακίτη βρύση - Τσίντζινα

Αφετηρία Τσίντζινα
Ενδιάμεση θέση Κονιακίτη βρύση
Κατάληξη Τσίντζινα
Μήκος 7,7 χλμ
Ώρες πορείας 2ω 30λ
Υψομετρική διαφορά 1000 – 1360 – 1000 μ
Η διαδρομή κινείται πάνω σε:    δασικό δρόμο / μονοπάτι
H διαδρομή διέρχεται από:       ασκεπές πεδίο / δάσος / φαράγγι

Εμφανίστε την διαδρομή μέσω του Google Earth

Νεός χάρτης
1:50 000
Έτος έκδοσης: 2009
Συγγραφέας: Π. Ματσούκα