Τσίντζινα – Γόγκαινα - Σταματείρα (Ανάληψη) - Βασαράς

Αφετηρία Τσίντζινα
Ενδιάμεση θέση Σταματείρα
Κατάληξη Βασαράς
Μήκος 6,4 [+] χλ
Ώρες πορείας 2ω [+]
Υψομετρική διαφορά 360μ (1000-1360-[660])
Η διαδρομή κινείται πάνω σε:    μονοπάτι
H διαδρομή διέρχεται από:       ασκεπές πεδίο / δάσος

Εμφανίστε την διαδρομή μέσω του Google Earth

Νεός χάρτης
1:50 000
Έτος έκδοσης: 2009
Συγγραφέας: Π. Ματσούκα